A A A K K K

Частина вбудованого нежитлового приміщення в м. Львів

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі літ. Б-3 новий аеровокзал за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.

Основні умови проведення конкурсу:

ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (квітів та іншої супутньої продукції); початковий розмір орендної плати становить 1 684,13 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2018 року, виходячи із вартості майна – 109 521,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.11.2017 (орендна ставка: 18 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906); розмір гарантійного внеску становить 10 104,78 грн без урахування ПДВ. Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок № 37316080000840. Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м.Київ., МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 4,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 2 роки 11 місяців; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 332/17 від 05.12.2017. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства).

Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) о 12.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Реєстрація учасників проходитиме з 11.00 в кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:

заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;

відомості про претендента:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної осо­би; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно ньо­го не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з на­писом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). На конверті зазначається назва, площа та місцезнаходження об’єкта.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у РВ ФДМУ по Львівській області (каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.