A A A K K K

Нежитлові приміщення двоповерхової адміністративної будівлі корпусу № 50 в м. Харків

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення двоповерхової адміністративної будівлі корпусу № 50, інв. № 37018, реєстровий № МПВАДО051, загальною площею 1 106,15 м2, а саме: нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 346,43 м2, а саме: кімн. № 1, № 4, № 5 (39,52 м2), частина коридору № 2 (173,2 м2), частина коридору № 6 (14,8 м2), кімн. № 3 (118,91 м2); нежитлові приміщення другого поверху загальною площею 759,72 м2, а саме: кімн. № 26, № 27, № 28 (740,33 м2), частина коридору № 8 (8,49 м2), частина коридору № 9 (4,74 м2), частина коридору № 29 (6,16 м2) за адресою: м. Харків, вул. Г. Рудика, 8, що перебувають на балансі ДНВП «Об’єднання Комунар».

Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 09.10.2017, становить 2 218 400,00 грн без ПДВ.

Орган управління: Державне космічне агентство України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:

1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат – 177 909,24 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 29 651,54 грн, а саме: 3 744,51 грн при орендній ставці 18 % (за 118,91 м2); 25 907,03 грн при орендній ставці 15 % (за 987,24 м2), виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса (кімн. № 3 – 118,91 м2) та складів для зберігання непродовольчих товарів: столового приладдя, посуду, неелектричних побутових приладів та інших виробів для дому (на площі 987,24 м2).

4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.

5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.

6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж на його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.

9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.

11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.

12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.

13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.

14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:

для юридичної особи:документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (за останній звітний період);

інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).

Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його розташування.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.