A A A K K K

Нежитлові приміщення в комплексній будівлі (їдальня) в м. Болград, Одеська обл.

ІНФОРМАЦІЯ
Білгород-Дністровської КЕЧ району про проведення конкурсу на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Білгород-Дністровська КЕЧ району, адреса: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а.

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення в комплексній будівлі (їдальня), інв. № 118/8, на території в/м № 118 за адресою: Одеська обл., м. Болград, вул. 25 Чапаєвської дивізії, 84.

Мета використання – розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, орендна ставка – 8 %.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 10.01.2018 становить 234 066,00 грн без урахування ПДВ.

Стартова орендна плата без урахування ПДВ становить 1 560,44 грн
(за базовий місяць – грудень 2017 р.)

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

Балансоутримувач об’єкта оренди: Білгород-Дністровська КЕЧ району.

Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:

найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис­тання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий мі­сяць оренди – грудень 2017 р., що становить 1 560,44 грн (без ПДВ), але не нижчий, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями); забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому, ніж одна місячна орендна плата; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; використання приміщень в комплексній будівлі (їдальня) для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; обов’язкове здійснення поточного та косметично­го ремонту нежитлових приміщень за рахунок орендаря; термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства; умови відновлення (поліпшення) спеціа­лізованого майна за обов’язковим погодженням з орендодавцем; право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; зобов’язання збереження або створення робочих місць; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, та рецензії на звіт про оцінку (протягом 10 календарних днів з моменту оголошення переможця конкурсу); встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та укладення прямих до­говорів з постачальними організаціями.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали відповідно до пункту 7 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14 календарних днів з дати опублікування цієї інформації до 16.00 останнього дня (кімн. 7) за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району (кімн. 7).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, телефон для довідок (04849) 3-39-78.