A A A K K K

Медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою в м. Немирів Вінницька обл.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою.

Адреса об’єкта:22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.

Балансотримач: ПрАТ «Немирівське АТП-10547», код за ЄДРПОУ 05460924; 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48.       

Відомості про об’єкт:одноповерхова цегляна будівля 1954 р. п., загальною площею 32,5 м2, розташована на території підприємства, перебуває в незадовільному стані, не використовується. До обладнання входять: апарат УВЧ, 1986 р. в. – 1 шт.; медінструмент, 1986 р. в., а саме: стоматологічне дзеркало – 3 шт., стоматологічний зонд – 2 шт., стоматологічний шпатель – 1 шт., лоток медичний – 2 шт., стоматологічні бори – 85 шт. Обладнання не експлуатується, перебуває в незадовільному стані.

Відомості про земельну ділянку:площа земельної ділянки – 0,0074 га. Кадастровий номер 0523010100:01:009:0515. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення 12.08 – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Земельна ділянка обтяжена охоронною зоною навколо (вздовж) ЛЕП-0,4 кВ площею 0,0030 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 27 553,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі – 18 859,00 грн; вартість земельної ділянки – 8 441,00 грн; вартість обладнання – 253,00 грн.

ПДВ – 5 510,60 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 33 063,60 грн, у т. ч.: вартість будівлі – 22 630,80 грн; вартість земельної ділянки – 10 129,20 грн; вартість обладнання – 303,60 грн.

Умови продажу:

покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; можливе перепрофілювання об’єкта; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект відведення земельної ділянки; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 330,64 грн.

Засоби платежу – грошові кошти.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 3 306,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено 30 березня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24, тел. 67-26-08.