A A A K K K

Розчинно-бетонний вузол в м. Червоноград Львівська обл.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності 
– розчинно-бетонного вузла разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта:розчинно-бетонний вузол.

Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б.

Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.

Відомості про ОНБ:об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна дорога асфальтована. Роботи з водо-, тепло-, електропостачання, каналізації, благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.

Ступінь будівельної готовності: 38 %.

Земельна ділянка:площа – 3 428 м2. Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 026 804,00 грн (один мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: ОНБ – 623 363,00 грн (шістсот двадцять три тисячі триста шістдесят три гривні 00 копійок); земельної ділянки – 403 441,00 грн (чотириста три тисячі чотириста сорок одна гривня 00 копійок).

ПДВ – 205 360,80 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 232 164,80 грн (один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні вісімдесят копійок), у т. ч.: ОНБ – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч тридцять п’ять гривень 60 копійок); земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять гривень 20 копійок).

Умови продажу ОНБ разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:

1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою.

2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством.

5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).

Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 30 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 16.00 включно.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).