A A A K K K

Трансформаторна підстанція в с. Лагодів Львівська обл

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
 – трансформаторної підстанції (під розбирання)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.

Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.

Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про ОНБ: основна двоповерхова частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін (5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по кутах 380+24+280 = 684 см, товщиною стіни в 1,5 цегли. Вікна: 160х60 см – 4 од., 150х50 см – 2 од. Двері: 160х270 см – 2 од., 120х220 см – 2 од. Прибудова одноповерхова 1НФ (250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2) = 12,8 м, висотою стіни по кутах 280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна: 160х60 см – 2 од. Двері: 160х220 см – 1 од. Фундамент залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-12-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 – 1 шт, з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3 шт; шифер – 54 м2, металеві решітки 3,3 м2, металеві сходи 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.

Земельна ділянка – землі сільськогосподарського призначення.

Ціна об’єкта без ПДВ – 22 386,00 грн. ПДВ – 4 477,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.

Умови продажу:

покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

Грошові кошти в розмірі 2 686,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 30 березня 2018 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 р. до 16.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також, докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).