A A A K K K

ЄМК ДКТП «Комбінат шкільного харчування» м. Мирноград, Донецька обл.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».

Адреса об’єкта:85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58.

Ідентифікаційний код 20314278.

До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 од. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58 та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.

Основним напрямом діяльності є постачання інших готових страв.

Кількість штатних працівників – 9 осіб, у складі: директор, головний бухгалтер, бухгалтер, кондитери, сторожі, прибиральниця.

Баланс (одиниця виміру, тис. грн)

Актив

Звітний період

2015 рік

2016 рік

2017 року

Необоротні активи

254,5

242,8

237,7

Оборотні активи

1,4

8,5

4,3

Витрати майбутніх періодів

 

 

 

Необоротні активи та групи вибуття

Баланс

255,9

251,3

242,0

Пасив

Власний капітал

115,1

122,5

123,9

Забезпечення наступних витрат і платежів

Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Поточні зобов’язання

140,8

128,8

118,1

Доходи майбутніх періодів

Баланс

255,9

251,3

242,0

 

Рентабельність підприємства за 2017 р. становить 2,8 %.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 грн.

Умови продажу об’єкта:

збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності; створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що входять до складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі державного майна; після придбання об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; протягом року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного комерційного торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 30.03.2018. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.

Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 16 797,00 грн.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.