A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Донецька обл.

ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

— 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 302,8 м2 першого та другого поверхів адміністративного будинку з ґанком. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, б. 16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Вугледарський міський центр зайнятості. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.

— 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,6 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Міська організація «Ковчег». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).

При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців становить: по об’єктах № 1, № 2 – 2,4 тис. грн.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; (057) 700-03-14.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.