A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення екзаменаційної комісії

№ 2960 від 13 червня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2012                             Київ                                      №2960

             

Щодо виконання протокольного
рішення екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 23.04.2012 № 555 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 658/20971, а також на підставі рішення екзаменаційної комісії від 15.03.2012 (протокол № 67) щодо позбавлення Житченка С.О. спеціалізації 1.1 «Оцінка об’єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок», зазначеної у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача  від 04.10.2003 МФ № 566, виданому ФДМУ спільно з Українською комерційною школою,

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Житченка С.О. від 15.10.2003 № 659.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про включення інформації про оцінювача Житченка С.О. до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                               І. Хотей