A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 50 від 11 січня 2012 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2012Київ№ 50

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.01 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 20.07.2011 (протокол № 65) щодо позбавлення з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Матвієнка В.Б. від 26.06.2004 МФ № 1417, виданого ФДМУ спільно з Харківським центром науково-технічної та економічної інформації, спеціалізації 1.3. "Оцінка колісних транспортних засобів",

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Матвієнку В.Б. від 16.09.2004 № 1600.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Матвієнка В.Б. і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію", додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

Заступник Голови ФондуІ.Хотей