A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 119 від 29 січня 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2013                                 Київ                                      №119

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,  затвердженого  наказом  Фонду  державного майна  України (ФДМУ)  від  19 грудня 2001  року № 2355   та   зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  28 грудня 2001 року  за  № 1092/6283, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 08 листопада 2012 року (протокол № 70) щодо позбавлення Карпенка М.П. спеціалізації 1.1 «Оцінка об’єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок», зазначеної у свідоцтві  від 26 травня 2000 року № 281, виданого ФДМУ спільно з  навчальним центром консалтингової фірми  «Експерт-Л»,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 21 жовтня 2002 року  №  3353, видане ФДМУ Карпенку М.П.
  2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво   про   реєстрацію  в    Державному   реєстрі   оцінювачів  на   Карпенка М.П. з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                        І. Хотей