A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення екзаменаційної комісії

№ 120 від 29 січня 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2013                                 Київ                                      №120

 

 

Щодо виконання протокольного
рішення екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,  затвердженого  наказом  Фонду  державного майна  України (ФДМУ) від 19 грудня 2001  року № 2355   та   зареєстрованого в   Міністерстві   юстиції  України  28 грудня 2001 року  за  № 1092/6283, а також на підставі рішення екзаменаційної комісії від 08 листопада 2012 року (протокол № 70) щодо видачі дублікатів кваліфікаційних свідоцтв оцінювачу Білінській Е.Є.,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 13 жовтня 2004 року  № 1665, видане ФДМУ Білінській Е.Є.
  2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво   про   реєстрацію  в    Державному   реєстрі   оцінювачів  на   Білінську Е.Є.  з урахуванням дублікатів кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

   Заступник Голови Фонду                                                        І. Хотей