A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

03.10.2011 Київ № 1441

 

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

 

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.01 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 20.07.2011 (протокол № 65) щодо позбавлення Ілларіонова А.В. кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 12.12.2009 МФ № 7257, виданого ФДМУ спільно з Українською комерційною школою,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Ілларіонову А.В. від 08.02.2010 № 8093.

2. Внести відповідні зміни до державного реєстру оцінювачів.

3. Директору Департаменту оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію", додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду Є.Григоренко