A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 339 від 5 березня 2012 р.

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2012                                 Київ                                      № 339

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії
 

   Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.01 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за №1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 16.11.2011 (протокол № 66) щодо позбавлення з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача    Фіткулова Ю.Н. від 06.12.2003 МФ № 766, виданого ФДМУ спільно з Харківським центром науково-технічної та економічної інформації, спеціалізації 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»,

НАКАЗУЮ:

   1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фіткулову Ю.Н. від 09.06.2006 № 4685.

   2.  Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Фіткулова Ю.Н. і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

   3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                           І.Хотей