A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 3245 від 5 серпня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2012                                  Київ                                      № 3245

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 19.07.2012 (протокол № 69) щодо позбавлення Передерія С.І. кваліфікаційного посвідчення оцінювача   від 17.12.1998 № 548, виданого Фондом державного майна України спільно з Українською комерційною школою,

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів Передерію С.І. від 03.10.2005  № 3997.

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Перший заступник Голови Фонду                                                              Є.Іванов