A A A K K K

Щодо анулювання кваліфікаційного документа та виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                 НАКАЗ

         11.12.2015                                 Київ                                                   № 1899

 

 

Щодо анулювання кваліфікаційного документа та
виключення інформації про оцінювача зДержавного
реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ та на виконання рішення Екзаменаційної комісії від 08 жовтня 2015 року (протокол № 81) щодо позбавлення (анулювання) Чирви
Дмитра Васильовича кваліфікаційного документа оцінювача - сертифіката оцінювача № 95, виданого 23 травня 1995 року Фондом державного майна України спільно з Колективним підприємством «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Сертифікат оцінювача Чирви Дмитра Васильовича № 95, виданий
23 травня 1995 року Фондом державного майна України спільно з Колективним підприємством «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів, вважати анульованим з 08 жовтня 2015 року.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Чирву
Дмитра ВасильовичазДержавного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 20 червня 2014 року № 706.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Фонду від 20 червня 2014 року № 1811.

4.Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» та додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості приватизації» та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                                         Н. Лебідь