A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2015                               Київ                                     № 443

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

 

 

Відповідно до пункту 5.4 розділу V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року № 796 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 19 лютого 2015 року (протокол № 79) щодо позбавлення Холодченка Андрія Костянтиновича спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок», зазначеної у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача від 02 жовтня 2004 року МФ № 2122-А, виданого Фондом державного майна України спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,

НАКАЗУЮ:

1. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Xолодченка А.К. з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 17 вересня 2013 року № 10703.

2. Контроль за виконанням цього наказу поклас ти на начальникаУправління оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                                                       Ю. Нікітін