A A A K K K

Про виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.07.2015                                    Київ                                                   № 1053

 

Про виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

 

Відповідно до пункту 5.4 розділу V Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 10 червня 2013 року № 796 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 937/23469, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 12 червня 2015 року (протокол № 80) щодо позбавлення (анулювання) Головка Ігоря Вячеславовича спеціалізації 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність" з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 15 грудня 2012 року МФ № 8595, виданого Фондом державного майна України спільно з ТОВ "Українська комерційна школа"

НАКАЗУЮ:

1.   Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Головка І. В. з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності від 16 січня 2013 року № 9602.

2.   Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатка до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

3.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                            Н. Лебідь