A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД  ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

10.05.2017                                    Київ                                              № 722

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктами 14 та 15 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 №1997, зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 25 квітня 2017 року (протокол № 95) щодо позбавлення (анулювання) Стеченка Олександра Дмитровича спеціалізації 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів" з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката № 249, виданого23.10.1995 Фондом державного майна України та КП "Інформаційно- консультаційний центр Українського товариства оцінювачів",

НАКАЗУЮ:

23.10.1995  Позбавити (анулювати) Стеченка Олександра Дмитровича спеціалізації 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів" з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката № 249, виданого 23.10.1995 Фондом державного майна України та КП "Інформаційно- консультаційний центр Українського товариства оцінювачів" з 25 квітня 2017 року.

1.    Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

забезпечити виключення інформації про оцінювача Стеченка Олександра Дмитровича з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 31 березня 2005 року № 2564;

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

2.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                             Н. Лебідь