A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

10.05.2017                                       Київ                                   № 724

 

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктами 14 та 15 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 №1997, зареєстрованого вМіністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 25 квітня 2017 року (протокол № 95) щодо позбавлення (анулювання) Чернова Аркадія Валерійовича спеціалізації 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)" з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката № 1299, виданого 03.04.1999 Фондом державного майна України та Міжнародним центром приватизації інвестицій та менеджменту,

НАКАЗУЮ:

1.   Позбавити (анулювати) Чернова Аркадія Валерійовича спеціалізації 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)" з кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача сертифіката № 1299, виданого 03.04.1999 Фондом державного майна України та Міжнародним центром приватизації інвестицій та менеджменту з 25 квітня 2017 року.

2.   Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

забезпечити виключення інформації про оцінювача Чернова Аркадія Валерійовича з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 30 травня 2012 року № 9321;

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

3.   Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                        Н. Лебідь