A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

05.07.2017                                          Київ                                       № 1086

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 16 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", пунктами 14 та 15 розділу IV Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженого наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2002 за № 925/7213, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 22 червня 2017 року (протокол № 96) щодо позбавлення (анулювання) Савича Олександра Вікторовича спеціалізації 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8610, виданого 15.12.2012 Фондом державного майна України та ПрАТ "Харківський центр науково -технічної та економічної інформації",

НАКАЗУЮ:

1.  Позбавити (анулювати) Савича Олександра Вікторовича спеціалізації 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них" з кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 8610, виданого 15.12.2012 Фондом державного майна України та ПрАТ "Харківський центр науково -технічної та економічної інформації" з 22 червня 2017 року.

2.  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності:

забезпечити виключення інформації про оцінювача Савича Олександра Вікторовича з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 13 січня 2014 року № 24;

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

3.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                     Н. Лебідь