A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2015                                 Київ                                                      № 1852

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного
реєстру оцінювачів та суб'єктів
оціночної діяльності

 

 

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-ІП та на виконання рішення Екзаменаційної комісії від 29 жовтня 2015 року (протокол №  82) щодо позбавлення (анулювання) Стрільця Артема Віталійовича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 7130, виданого 12 вересня 2009 року Фондом державного майна України спільно з ТОВ "Агентство незалежної експертизи "ЕГІДА"

НАКАЗУЮ:

1.     Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Стрільця Артема Віталійовича МФ № 7130, видане 12 вересня 2009 року Фондом державного майна України спільно з ТОВ "Агентство незалежної експертизи "ЕГІДА", вважати анульованим з 29 жовтня 2015 року.

2.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Стрільця Артема Віталійовича з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 6 жовтня 2009 року № 7794.

3.     Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

4.     Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                     Н. Лебідь