A A A K K K

Щодо виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2015                                       Київ                                        № 1853

 

 

Щодо виключення інформації
про оцінювача з Державного
реєстру оцінювачів та суб'єктів
оціночної діяльності

 

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ та на виконання рішення Екзаменаційної комісії від 8 жовтня 2015 року (протокол № 81) щодо позбавлення (анулювання) Дребезгова Валентина Сергійовича кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 797 виданого 20 грудня 2003 року Фондом державного майна України спільно з акціонерним товариством "Українська автомобільна корпорація"

НАКАЗУЮ:

1.    Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Дребезгова Валентина Сергійовича МФ № 797 видане 20 грудня 2003 року Фондом державного майна України спільно з акціонерним товариством "Українська автомобільна корпорація", вважати анульованим з 8 жовтня 2015 року.

2.    Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити виключення інформації про оцінювача Дребезгова Валентина Сергійовича з Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності від 23 лютого 2004 року № 1085.

3.    Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та додатку до "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" - газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті Фонду в Інтернеті.

4.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 

Заступник Голови Фонду                                                      Н. Лебідь