A A A K K K

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 317 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України згоди на передачу в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/317-2009-%D0%BF