A A A K K K

«Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 .06.2011 за № 714/19452)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0714-11