A A A K K K

«Про затвердження договорів оренди» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за № 930/5151)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0930-00