A A A K K K

Наказ ФДМУ від 30.06.2011 № 995 «Про умови подання для опублікування в газеті "Відомості приватизації" та на офіційному веб-сайті ФДМУ оголошень орендодавців про намір передавати державне майно в оренду»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2011 року N 995

Про умови подання для опублікування в газеті "Відомості приватизації" та на офіційному веб-сайті ФДМУ оголошень орендодавців про намір передавати державне майно в оренду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Фонду державного майна України
 від 3 вересня 2015 року N 1287,
 від 20 листопада 2015 року N 1755

На виконання вимог частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" і з метою забезпечення одночасного опублікування в газеті "Відомості приватизації" та на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України (далі - ФДМУ) оголошень орендодавців про намір передавати об'єкти державного майна в оренду, щодо яких надійшли заяви, та вивчення попиту на ці об'єкти оренди наказую:

1. Регіональним відділенням ФДМУ і відділу укладення договорів та контролю виконання договорів оренди Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин ФДМУ:

1.1. Згідно з вимогами абзацу першого частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" подавати до Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції ФДМУ для опублікування в газеті "Відомості приватизації" оголошення про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви про оренду, за формою, що додається.

Оголошення від регіональних відділень ФДМУ надсилати за підписом начальника регіонального відділення ФДМУ. Департаменту з питань орендних відносин та розпорядження державним майном Фонду забезпечити подання оголошення апарату Фонду в двох примірниках з підписом "До друку" Голови Фонду або заступника Голови Фонду, за наданими повноваженнями відповідно до розподілу функціональних обов'язків, підписом керівника структурного підрозділу та відповідального виконавця.

(абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 20.11.2015 р. N 1755)

Оголошення подавати в електронному вигляді (gazeta@spfu.gov.ua) із супровідним листом, в якому мають бути зазначені: вихідний номер, прізвище особи, що підписала лист, прізвище та телефон виконавця. Оголошення подаються лише у форматі Microsoft Office Word. Формат ячейок таблиці має чітко відповідати рядку, стовпчику та матриці таблиці. Текст у ячейках форматується по верхній границі рядка та починається з великої літери. Між словами та символами ставиться пробіл.

Оголошення від регіональних відділень мають надходити в паперовому вигляді на адресу Фонду та в електронному вигляді у форматі *.doc з відсканованим супровідним листом на електронну адресу gazeta@spfu.gov.ua.

(абзац четвертий підпункту 1.1 пункту 1 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 03.09.2015 р. N 1287)

1.2. Відповідальність за повноту, достовірність та своєчасне подання оголошень покласти відповідно на начальників регіональних відділень ФДМУ та на начальника відділу укладення договорів та контролю виконання договорів оренди Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин ФДМУ.

2. Департаменту офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції ФДМУ щосереди публікувати в підрубриці "Оголошення про намір передати державне майно в оренду" рубрики "Оренда" в газеті "Відомості приватизації" тільки оголошення орендодавців про намір передати в оренду об'єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви про оренду, відповідно до вимог цього наказу.

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю ФДМУ щосереди, одночасно з розміщенням на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України електронної версії газети "Відомості приватизації" розміщувати копію електронної версії підрубрики "Оголошення про намір передати державне майно в оренду" рубрики "Оренда" газети "Відомості приватизації" на тому ж веб-сайті у підрубриці "Оголошення про намір передати державне майно в оренду" рубрики "Оренда держмайна".

Враховуючи вимоги абзацу другого частини четвертої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" вилучати з офіційного веб-сайта Фонду державного майна України в підрубриці "Оголошення про намір передати державне майно в оренду" рубрики "Оренда держмайна" оголошення про намір передати майно в оренду на п'ятнадцятий день після їх опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Фонду, яким згідно з розподілом функціональних обов'язків підпорядковуються Департамент офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції, Департамент взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з громадськістю, Департамент з питань управління державним майном та орендних відносин.

  

Голова Фонду

О. Рябченко

 

 

Додаток