A A A K K K

Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №12 "Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13