A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

      24.07.2019                                         Київ                                  № 733

 

 Про заміну членів наглядової ради
акціонерного товариства
«Дніпровська теплоелектроцентраль»

 

           Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України»,статуту акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль»,

 

НАКАЗУЮ:

 

        1. Замінити Баранюка Олександра Мирославовича та Гриненко Риту Леонідівну –  представників акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль» на представників акціонера – Держава Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради акціонерного товариства «Дніпровська теплоелектроцентраль», а саме:

- Зюзь Тетяну Іванівну – начальника відділу інвестиційної діяльності Управління інвестиційної діяльності і державних підприємств Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;

- ПровотороваОлександра Петровича– заступника директора Юридичного департаменту – начальника відділу претензійно - позовної роботиФонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради  акціонерноготовариства«Дніпровська теплоелектроцентраль» Баранюка Олександра Мирославовича та  Гриненко Рити Леонідівни.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу акціонерноготовариства«Дніпровська теплоелектроцентраль» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства, для набуття ними повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

Заступник Голови Фонду                                                 Олена  КОРОТКА