A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Оріана»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.08.2019                                   Київ                                      №  768

 

 

 Про заміну членів наглядової ради
відкритого акціонерного товариства
«Оріана»

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», статуту акціонерного товариства  «Оріана»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити Попова Дмитра Сергійовича  – представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Україна у складі наглядової ради акціонерного товариства «Оріана» на представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна Українау складі наглядової ради цього акціонерного товариства – Сачівка Андрія Івановича –   заступника директора Департаменту забезпечення діяльності Фонду Фонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаного члена наглядової ради  акціонерного товариства «Оріана» Попова Дмитра Сергійовича.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу акціонерноготовариства«Оріана»письмове повідомлення про заміну члена наглядової ради товариства, для набуття ним повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

Заступник Голови Фонду                                              Олена  КОРОТКА