A A A K K K

Про заміну членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2019                                   Київ                                      №  787

 

 

 Про заміну членів наглядової ради
публічного акціонерного товариства
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

 

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», статуту публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити Попова Дмитра Сергійовича та Баранюка Олександра Мирославовича  – представників акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна України у складі наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» на представників акціонера – Держава Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі наглядової ради цього товариства, а саме:

 

           - Босенка Євгенія Юрійовича – заступника директора Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України;

Симонова Олександра Івановича – головного спеціаліста  відділу контролю приватизаційних процесів та орендних відносин Управління внутрівідомчого контролю Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»  Попова Дмитра Сергійовича та Баранюка Олександра Мирославовича.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» письмове повідомлення про заміну членів наглядової ради товариства, для набуття ними повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

   Заступник Голови Фонду                                              Олена  КОРОТКА