A A A K K K

Про заміну членів спостережної (наглядової) ради відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2019                                         Київ                                  №803

 

 Про заміну членів спостережної
(наглядової) ради
відкритого акціонерного товариства
«Житомирський завод хімічного волокна»

 

           Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об’єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України»,статуту відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Замінити Баранюка Олександра Мирославовича – представника акціонера - Держава Україна в особі Фонду державного майна України у складі спостережної (наглядової) ради відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» на представника акціонера – Держава Україна в особі Фонду державного майна Україниу складі спостережної (наглядової) ради відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» Шевчук Олесю Михайлівну – заступника директора Юридичного департаменту - начальника відділу правової експертизи нормативно-правових актів Фонду державного майна України.

 

2. Припинити повноваження відкликаного члена спостережної (наглядової) ради відкритого акціонерноготовариства«Житомирський завод хімічного волокна» Баранюка Олександра Мирославовича.

 

3. Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави направити на адресу відкритого акціонерноготовариства«Житомирський завод хімічного волокна» письмове повідомлення про заміну члена спостережної (наглядової) ради товариства, для набуття ним повноважень.

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.    

 

 

 

Заступник Голови Фонду                                                           Олена  КОРОТКА