A A A K K K

Щодо Примірних показників звичайно ціни послуг на надання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону

№ 1109 від 5 серпня 2015 р.

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                                                              НАКАЗ

 

05.08.2015                                                Київ                                      №  1109

 

 

 

 Щодо Примірних показників звичайної

 ціни послуг на надання  послуг з

 оцінки майна, земельних ділянок та

 об’єктів  аукціону

        

З метою реалізації пунктів 3.2 та 4.5 Положення про конкурсний відбір суб’єктів  оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України      від 29 серпня 2011 року № 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  19 вересня 2011 року за № 1096/19834, 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на надання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів у  Фонді державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що становить в першому півріччі  2015 року 140,7 % (додаток 1).

2. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на надання послуг з оцінки майна щодо окремих груп об’єктів  у регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що становить в першому півріччі 2015 року   140,7 %  (додаток 2).

3. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти  приватизації, в регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що становить в першому півріччі 2015 року 140,7 % (додаток 3).

4. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на надання послуг з оцінки об’єктів  аукціону в  Фонді державного майна України  з урахуванням індексу інфляції, що становить в першому півріччі 2015 року 140,7 % (додаток 4).

5. Затвердити Примірні показники звичайної ціни послуг на   надання послуг з оцінки об’єктів  аукціону в регіональних відділеннях Фонду державного майна України з урахуванням індексу інфляції, що становить в першому півріччі 2015 року 140,7 %  (додаток 5).

6. У зв’язку  з відсутністю даних щодо вартості виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок Фонду державного майна України керуватися відповідними примірними показниками звичайної ціни послуг, визначеними в додатку 3 для Регіонального відділення Фонду державного майна України по             м. Києву.

7. Регіональним відділенням Фонду державного майна України керуватися примірними показниками звичайних цін послуг на надання послуг з оцінки майна (зокрема об’єктів  аукціону), визначеними в додатках 1,  4, у разі відсутності даних - відповідно в додатках 2,  5.

8. У разі якщо витрати на проведення оцінки об’єкта  аукціону визначаються з урахуванням стандартизованої оцінки об’єкта  приватизації, примірний показник звичайної ціни послуг об’єкта  аукціону дорівнює відповідному примірному показнику звичайної ціни послуг, розрахованому для експертної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розташований такий об’єкт.

9. Якщо під час проведення конкурсу з відбору суб’єктів  оціночної діяльності конкурсна комісія, яка утворена в Фонді державного майна України, регіональному відділенні Фонду державного майна України, з’ясує, що вартість робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, послуг з незалежної оцінки майна (зокрема, об’єктів  аукціону) дорівнює або перевищує 100 тис. грн (відповідно до примірних показників, зазначених у цьому наказі), матеріали вищезазначеного конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуг з оцінки майна та робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами).

10. У текстах договорів на надання послуг з оцінки майна (зокрема об’єктів аукціону) та виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що укладаються Фондом державного майна України, регіональними відділеннями Фонду державного майна України  із суб’єктами оціночної діяльності, зазначати, що при визначенні вартості надання послуг, виконання робіт ураховується індекс інфляції, що склався в першому півріччі 2015 року 140,7 %.

11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 02.02.2015  № 125.

12. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на офіційному сайті Фонду державного майна України   в Інтернеті.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

 Заступник Голови Фонду                                                                 Н. Лебідь


54321Додаток