A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 426 від 1 квітня 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.04.2013                                       Київ                                            № 426

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (наказ ФДМУ від 19 грудня 2001 року № 2355, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1092/6283), а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 28 лютого 2013 року (протокол № 72) щодо позбавлення Морозова О.О. кваліфікаційного свідоцтва оцінювача  від 15 травня 2004 року МФ № 1086, виданого Фондом державного майна України спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,

 

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 13 липня 2004 року  № 1412, видане ФДМУ Морозову О.О.

2. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію», додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в інтернеті.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                                  І.Хотей