A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення екзаменаційної комісії

№ 327 від 18 березня 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2013                                         Київ                                                    № 327

Щодо виконання протокольного
рішення екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів,  затвердженого  наказом  Фонду  державного майна  України (ФДМУ)  від  19 грудня 2001  року № 2355   та   зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції  України  28 грудня 2001 року  за  № 1092/6283, а також на підставі рішення екзаменаційної комісії від 15 березня 2012 року (протокол № 67) щодо видачі дублікатів кваліфікаційних свідоцтв оцінювачу Соболю П.А.,

 

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 09 жовтня 2002 року  № 3033, видане ФДМУ Соболю П.А.
  2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів  на Соболя П.А. з урахуванням дублікатів кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Перший заступник Голови  Фонду                                              Є. Іванов