A A A K K K

Про затвердження форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

№ 211 від 19 лютого 2013 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013                                 Київ                                      №  211

 

 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
від 07 березня 2013 року
за № 379/22911

 

Про затвердження форм
посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачів

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою встановлення єдиних форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів, що додаються:

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі",

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності".

2. Підписання посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

 

Голова Фонду                                                О.Рябченко


dod_211_19022013_1.pdfДодаток