A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про реалізацію Закону «Про економічну самостійність Української РСР»

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
                      Про реалізацію Закону"Про економічну самостійність Української РСР"   
      ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.500 )   
     З метою  належного  забезпечення  дії  Закону "Про економічну 

самостійність  Української  РСР"  (   142-12   )   Верховна   Рада 

Української       Радянської       Соціалістичної       Республіки 

п о с т а н о в л я є: 

     1. Привести    чинне    законодавство   Української   РСР   у 

відповідність з цим Законом.
     Всі дії  суб'єктів  господарських  відносин,  які  суперечать 

державному суверенітету та економічним інтересам Української  РСР, 

визнаються недійсними і забороняються. 

     2. Доручити  Раді  Міністрів Української РСР у місячний строк 

розробити концепцію  та  програму  переходу  Української  РСР   до 

регульованої ринкової економіки. 

     3. Доручити   Раді   Міністрів   УРСР   у  двомісячний  строк 

підготувати такі проекти законодавчих актів про:
     - власність;
     - землю;
     - оподаткування;
     - оренду;
     - підприємництво;
     - підприємство;
     - акціонерні товариства;
     - банки;
     - фінансово-кредитну систему;
     - цінні папери і фондовий ринок;
     - податкову інспекцію;
     - захист споживача;
     - ціноутворення;
     - роздержавлення власності;
     - працю;
     - зовнішньоекономічну діяльність;
     - митну службу;
     - охорону природи,
     а також антимонопольне законодавство. 

     4. Контроль за виконанням пункту 3 цієї постанови покласти на 

Президію Верховної Ради  Української  РСР  і  відповідні  постійні 

комісії. 

     5. Раді   Міністрів   Української   РСР,  постійним  комісіям 

Верховної Ради Української РСР опрацьовані законопроекти внести на 

розгляд другої сесії. 

  Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК  м. Київ, 3 серпня 1990 року 

          N 143-XII