A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про реалізацію Закону «Про економічну самостійність Української РСР»

№ 143-ХІІ від 3 серпня 1990 р.

 П О С Т А Н О В А  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР   Про реалізацію Закону       "Про економічну самостійність Української РСР"       ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 34, ст.500 )       З метою належного забезпечення дії Закону "Про економічну  самостійність Української РСР" (  142-12  )  Верховна  Рада  Української    Радянської    Соціалістичної    Республіки  п о с т а н о в л я є:     1. Привести  чинне  законодавство  Української  РСР  у  відповідність з цим Законом.    Всі дії суб'єктів господарських відносин, які суперечать  державному суверенітету та економічним інтересам Української РСР,  визнаються недійсними і забороняються.     2. Доручити Раді Міністрів Української РСР у місячний строк  розробити концепцію та програму переходу Української РСР  до  регульованої ринкової економіки.     3. Доручити  Раді  Міністрів  УРСР  у двомісячний строк  підготувати такі проекти законодавчих актів про:    - власність;    - землю;    - оподаткування;    - оренду;    - підприємництво;    - підприємство;    - акціонерні товариства;    - банки;    - фінансово-кредитну систему;    - цінні папери і фондовий ринок;    - податкову інспекцію;    - захист споживача;    - ціноутворення;    - роздержавлення власності;    - працю;    - зовнішньоекономічну діяльність;    - митну службу;    - охорону природи,    а також антимонопольне законодавство.     4. Контроль за виконанням пункту 3 цієї постанови покласти на  Президію Верховної Ради Української РСР і відповідні постійні  комісії.     5. Раді  Міністрів  Української  РСР, постійним комісіям  Верховної Ради Української РСР опрацьовані законопроекти внести на  розгляд другої сесії.     Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК   м. Київ, 3 серпня 1990 року       N 143-XII