A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

№ 1165-ХІІ від 6 червня 1991 р.

  П О С Т А Н О В А           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР         Про перехід у юрисдикцію Української РСР         державних підприємств і організацій         союзного підпорядкування, розташованих            на території республіки     ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 27, ст. 318 )       Відповідно до Декларації про державний суверенітет України  ( 55-12 ), Закону про економічну самостійність Української РСР  ( 142-12 ) та з метою захисту майнових прав і економічних  інтересів республіки, ефективного використання й збереження майна  в умовах переходу до ринкових відносин Верховна Рада Української  Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:     1. Установити, що державні  підприємства  і  організації  союзного підпорядкування, розташовані на території республіки,  переходять у юрисдикцію Української РСР.     Кабінету Міністрів Української РСР затвердити Положення про  порядок переходу в юрисдикцію Української РСР підприємств і  організацій союзного підпорядкування, розташованих на території  республіки.     2. Не  мають  юридичної сили і не підлягають виконанню  законодавчі акти та рішення союзних органів, що  стосуються  власності  об'єктів,  зазначених у пункті 1 цієї постанови,  які прийняті без узгодження з найвищими органами державної влади  і управління Української РСР.     3. Довести цю постанову до відома Верховної Ради Союзу РСР,  Президента СРСР і Кабінету Міністрів СРСР.     4. Постанова набуває чинності з моменту її прийняття.     Голова Верховної Ради  Української РСР                     Л.КРАВЧУК   м. Київ, 6 червня 1991 року       N 1165-XII