A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

 П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій
 союзного підпорядкування, розташованих на території республіки 

   ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 27, ст. 318 ) 
 

   Відповідно до Декларації про державний суверенітет України 
( 55-12 ), Закону про економічну самостійність Української РСР 
( 142-12 ) та з метою захисту майнових прав і економічних 
інтересів республіки, ефективного використання й збереження майна 
в умовах переходу до ринкових відносин Верховна Рада Української 
Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є: 

   1. Установити, що державні  підприємства  і  організації 
союзного підпорядкування, розташовані на території республіки, 
переходять у юрисдикцію Української РСР. 

   Кабінету Міністрів Української РСР затвердити Положення про 
порядок переходу в юрисдикцію Української РСР підприємств і 
організацій союзного підпорядкування, розташованих на території 
республіки. 

   2. Не  мають  юридичної сили і не підлягають виконанню 
законодавчі акти та рішення союзних органів, що  стосуються 
власності  об'єктів,  зазначених у пункті 1 цієї постанови, 
які прийняті без узгодження з найвищими органами державної влади 
і управління Української РСР. 

   3. Довести цю постанову до відома Верховної Ради Союзу РСР, 
Президента СРСР і Кабінету Міністрів СРСР. 

   4. Постанова набуває чинності з моменту її прийняття. 
 

 Голова Верховної Ради 
 Української РСР                     Л.КРАВЧУК 

 м. Київ, 6 червня 1991 року 
     N 1165-XII