A A A K K K

Щодо виконання протокольного рішення Екзаменаційної комісії

№ 4062 від 26 грудня 2012 р.

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27 .12.2012                                 Київ                                      № 4062

 

Щодо виконання протокольного
рішення Екзаменаційної комісії

Відповідно до статті 16 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 19 грудня 2001 року та  зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року  за № 1092/6283, а також на підставі рішення Екзаменаційної комісії від 19 липня 2012 року  (протокол № 69) щодо позбавлення Корольова В.М. спеціалізації 1.1 «Оцінка об’єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок», зазначеної у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача  від 16 жовтня 1998 року № 499, виданому ФДМУ спільно з Українською комерційною школою,

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 12 червня 2002 року № 1190, видане ФДМУ Корольову В.М.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів на Корольова В.М. з урахуванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювача і внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної діяльності.

 

Заступник Голови Фонду                                       І. Хотей