A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)»

Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу

державних підприємств

 

Фондом державного майна України доопрацьовано проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)» (далі – проект Закону).

Основною метою проекту Закону є забезпечення запровадження дієвого механізму здійснення ліквідації збиткових та непрацюючих державних підприємств, а також спрощення порядку погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу в разі припинення (ліквідації) таких підприємств.

Зазначений проект Закону подається разом з проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку ліквідації державних підприємств)».

Проектом Закону пропонується на законодавчому рівні визнати  грошові зобов'язання та/або податковий борг державних підприємств, що ліквідуються та у яких відсутні активи, безнадійним боргом та таким, що підлягає списанню.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та в електронному вигляді на адресу електронної пошти:verba@spfu.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

Результати розгляду зауважень і пропозицій, отриманих Фондом державного майна України до проекту Закону, будуть оприлюднені через два місяці від дати його оприлюднення.

Проект Закону

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу