A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу ФДМУ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року № 1515"

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна Україн
«
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від  24 липня 2000 року № 1515»

 

Фонд державного майна України відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення на офіційному сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року № 1515»(далі - проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Наказом Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року № 1515, зареєстрованимв Міністерстві юстиції України 08 серпня 2000 року за № 484/4705,  затверджено Порядок викупу непроданих у період з 1995 по 1999 рік  акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Б, В, на умовах, визначених пунктом 57 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки.

Даний наказ було розроблено на виконання вимог пункту 57 Державноїпрограмиприватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України «Про державну програму приватизації» від 18 травня 2000 року № 1723-ІII, який втратив чинність у зв’язку із затвердженням чергової Державної програми приватизації Законом України від 13 січня 2012 року № 1284-VII.

На підставі зазначеного виникла потреба визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 24 липня 2000 року№ 1515 «Про затвердження Порядку викупу непроданих у період з 1995 по 1999 рік акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі об’єктів групи Б, В, на умовах, визначених пунктом 57 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2000 рокуза № 484/4705, який за своїм змістом суперечить чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати протягом одного місяця від дати його оприлюднення на адресу Фонду державного майна України: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601 та на електронну адресу:lido@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики - Державній регуляторній службі Українина адресу:вул. Арсенальна, 9/11,
м. Київ, 01011 та на електронну адресу:mail@dkrp.gov.ua.

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу