A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція)

Повідомлення
про оприлюднення проекту Закону України «Про оренду державного
та комунального майна» (нова редакція)

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення з 23 березня 2017 року на сайті Фонду державного майна України проекту Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (нова редакція) з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Проект Закону України розроблено з метою підвищення ефективності відносин оренди державного та комунального майна, збільшення надходжень від оренди до державного та місцевих бюджетів.

Зауваження та пропозиції до проекту просимо надсилати на адресу: 01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, Управління з питань орендних відносин та розпорядження державним майном. Адреса електронної пошти: (e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua).

 Зауваження та пропозиції до проекту прийматимуться Фондом державного майна України протягом місяця з дня оприлюднення.

Проект Закону

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу