A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Фонду державного майна України
«
Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції»

 Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України (далі – Фонд) проекту наказу Фонду «Про затвердження Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення кредитної операції» (далі – Проект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Проект розроблений Фондом з метою врегулювання проблемних питань, що виникають під час проведення незалежної оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає внаслідок здійснення банком кредитної операції (далі – оцінка права вимоги), для цілей визначення його ринкової вартості з метою здійснення цивільно-правових правочинів як з окремим об’єктом, у складі кредитного портфелю або оцінки активів єдиного (цілісного) майнового комплексу, пакета акцій банку та забезпечення суб’єктів оціночної діяльності нормативно-правовим актом, який встановлює порядок та методологію оцінки права вимоги.

         Зазначений Проект визначає сучасні підходи до проведення оцінки права вимоги, а саме:спрощує процедуру оцінки права вимоги завдяки використанню формул, враховує проблемність кредитних договорів,пов’язану з низькою платоспроможністю позичальника, величину ймовірності виконання боржником зобов’язань за кредитним договором, місцезнаходження та стан предмета забезпечення, у тому числі такого, що знаходиться в зоніпроведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованійтериторіїУкраїни.

Зауваження та пропозиції до Проекту просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ – 133, 01601, та в електронному вигляді на адреси електронних пошт: olga2606@spfu.gov.ua, wvst@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції до оприлюдненого Проекту надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній  регуляторній  службі  України на адресу:вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011. Адреса електронної пошти:inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проектуприйматимуться Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

Проект наказу

Порядок

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу