A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування»

Фонд державного майна України відповідно до вимог  статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Прозатвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування»  (далі – Наказ) та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту наказу на офіційному сайті Фонду державного майна України http://spfu.gov.ua.

Метою прийняття проекту наказу є удосконалення правового регулювання у сфері  оціночної діяльності.    

Зауваження та пропозиції до проекту наказу Фонду державного майна України надсилати у письмовій та електронній формі протягом одного місяця з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 133, 01601,e-mail: ira-66@spfu.gov.ua.

Проект наказу

Порядок

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу