A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

 

Повідомлення про оприлюднення
проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб
єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії»

  Відповідно до абзацу дев’ятнадцятого частини другої статті 9 Закону України «Про природні монополії» для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб’єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до зазначеного закону сфери діяльності суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії. Такою методикою оцінки є Методика оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затверджена наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 12.03.2013 № 293, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.03.2013 за № 522/23054.

  З метою удосконалення оцінки активів теплопостачальних компаній під час переходу на стимулююче тарифоутворення у відповідній сфері Фонд розробив наказ, яким пропонує внести зміни до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду від 12.03.2013 № 293, (далі – проект Наказу).

         Зауваження та пропозиції до проекту Наказу просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду: м. Київ – 133, вул. Генерала Алмазова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: olga2606@spfu.gov.ua.

         Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції до оприлюдненого проекту Наказу надаються саморегулівними організаціями оцінювачів, фізичними та юридичними особами, крім розробників, Державній регуляторній службі України на адресу: 01011,  
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

        Зауваження та пропозиції до проекту Наказу прийматимуться  Фондом протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

Проект наказу

Зміни до Методики

Додаток 15

Додаток 16

Додаток 17

Додаток 18

Додаток 19

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу