A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»

Повідомлення про оприлюднення проекту
постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Фондом державного майна України повідомляється про оприлюднення на сайті Фонду державного майна України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»  з метою отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, та їх об’єднань.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358» розроблений  Фондом державного майна  України  відповідно  до  пунктів  1, 2 § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня  2007 р. № 950. 

Метою підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів України від 21 серпня 2014 р.  № 358» є удосконалення правового регулювання у сфері оціночної діяльності, підвищення якості послуг з оцінки майна у випадках, передбачених Податковим кодексом України, впровадження механізму виявлення недоліків та/або порушень при складанні звітів про оцінку майна, інформація з яких вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку майна, перевірки звітів про оцінку майна на відповідність вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна. Впровадження зазначених заходів стимулюватиме суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання відображати в звітах про оцінку майна реальні вартості об’єктів оцінки, що складені для цілей оподаткування.    

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту просимо надсилати на адресу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного майна України, Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Адреса електронної пошти:  olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього проекту Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м.Київ, 01011. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 р. № 358»від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, приймаються  Фондом державного майна України протягом місяця від дати його  оприлюднення.

Проект постанови

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу