A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні»

Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні»​​​​

 

Зміни до  Закону України «Про  оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що були  розроблені Фондом державного майна України з метою реалізації завдання, визначеного пунктом 134 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, передбачають стягнення плати за видачу сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційних документів оцінювача; внесення до Єдиної бази звітів про оцінку об’єктів оцінки інформації про звіт про оцінку і надання інформації з неї; проведення рецензування звітів про оцінку майна, майнових прав, що істотно збільшить надходження до Державного бюджету.

Також змінами до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передбачані норми, що потребують додаткового фінансування з Державного бюджету України, зокрема, заходи, пов’язані з організаційним, матеріально-технічним забезпеченням надання Фондом державного майна України послуг з ведення Єдиної бази звітів про оцінку майна, видачею сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційних документів оцінювача, рецензування звітів про оцінку майна, за винятком, якщо згідно з законодавством таке рецензування проводиться ними безоплатно.

З метою реалізації змін, що передбачається внести до Закону України «Про  оцінку майна, майнових та професійну оціночну діяльність в Україні», актуальним є внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Частиною п’ятою статті 4 Бюджетного кодексу України передбачено, що зміни до Бюджетного кодексу України можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Бюджетного кодексу України. З огляду на зазначене, Фонд державного майна України підготував відповідний законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – Проект Закону), який передбачає відповідні зміни до Бюджетного кодексу України.

Внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України, що передбачено Проектом Закону, забезпечить додаткові надходження до Державного бюджету України  від плати за:

внесення до Єдиної бази звітів про оцінку майна інформації про звіт про оцінку та надання інформації з неї відповідно до законодавства;

видачу Фондом державного майна України сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційних документів оцінювача;

за проведення відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» рецензування звітів про оцінку майна, майнових прав рецензентами, що працюють у штатному складі Фонду державного майна України, його регіональних відділень, за винятком, якщо згідно з законодавством рецензування проводиться ними безоплатно.

Проектом Закону також передбачається ведення Фондом державного майна України   Єдиної бази звітів про оцінку майна.

З метою забезпечення функціонування Єдиної бази звітів Фонд державного майна України передбачив зміни до статті 30 Бюджетного кодексу України, якими визначив видатки з Державного бюджету України на  забезпечення надання Фондом державного майна України  послуг з ведення Єдиної бази звітів про оцінку об’єктів оцінки.

Також зазначені зміни забезпечать фінансування заходів, пов‘язаних  з видачею сертифікатів суб‘єктів оціночної діяльності, кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів та рецензуванням звітів про оцінку майна.

Зауваження та пропозиції до Проекту Закону просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 01601,        м. Київ – 133, вул. Кутузова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: natali@spfu.gov.ua.;  olga2606@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції до оприлюдненого Проекту Закону надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробників, Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту Закону прийматимуться  Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

 

Заступник директора  Департаменту

- начальник  відділу                                                                         В. Рак      

 

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні"

 

Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні"

 

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні"

Проект Постанови ВРУ  Про прийняття за основу проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку  з прийняттям Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні»

 

 

 

                                                                                       ​