A A A K K K

Веб-портал працює в тестовому режимі. Зауваження та побажання направляйте на адресу press@spfu.gov.ua

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення з 08.08.2016 на сайті Фонду державного майна України (www.spfu.gov.ua,) проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105» (далі – проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

У зв’язку із набранням чинності Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 (у новій редакції) наказом  Фонду державного майна України від 23 березня 2016року № 577«Провнесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 квітня2016 року за № 546/28676, внесено зміни до Порядку визначення початкової вартості пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурсах, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року № 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за № 135/8734, виклавши його в новій редакції.

Проект наказу розроблено з метою удосконаленняпроцедурипроведення стандартизованої оцінки пакетів акцій публічних акціонерних товариств, що підлягають продажу на конкурентних засадах, зокрема алгоритму переоцінки окремих груп основних засобів, застосування методів порівняльного підходу, порядку узгодження результатів під час визначення оціночної вартості однієї акції.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати в паперовому вигляді на адресу Фонду державного майна України: 01601, м. Київ – 133, вул. Кутузова, 18/9, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: mtv@spfu.gov.ua.

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження і пропозиції до оприлюдненого проекту наказу та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, крім розробника, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики – Державній регуляторній службі України на адресу: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: inform@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу прийматимуться Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

 

Заступник директора Департаменту                                           C. Булгакова

 

Проект наказу

Зміни

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 9

Порівняльна таблиця

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу