A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу ФДМУ «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизаці

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна
до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань, Фонд державного майна України повідомляє про оприлюднення на веб-сайті Фонду (http://new.spfu.gov.ua) проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку підтвердження державними органами приватизації факту передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)» (далі – проект наказу) та аналізу регуляторного впливу вказаного проекту наказу.

Проект наказу розроблений з метою приведення нормативно-правового акта Фонду у відповідність із вимогами чинного законодавства України.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо протягом одного місяця від дати його оприлюднення надсилати до Департаменту приватизації Фонду державного майна України в паперовому вигляді на адресу: 01601,   м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 та в електронному вигляді на адресу електронної пошти: pvv@spfu.gov.ua.

Проект наказу

Порядок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу