A A A K K K

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта»

 

Фонд державного майна України відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою отримання зауважень та пропозицій, повідомляє про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта» на офіційномувеб-сайті Фонду державного майна України http://new.spfu.gov.ua.

Зазначений проект наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до нормативно-правового акта» розроблено з метою приведення у відповідність із вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1033), наказу Фонду державного майна України від 18 лютого 1998 року № 284 «Про затвердження Порядку передачі Фонду державного майна України часток (паїв, акцій), що належать державі, у статутних капіталах суб’єктів господарювання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 1998 року за №  180/2620.

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються у письмовій або електронній формі протягом місяця з дня оприлюднення за адресою:

01601, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,  т/ф. 284-54-64,

e-mail: axel@spfu.gov.ua або  lmd@spfu.gov.ua

Проект наказу

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу